سالن اپیلاسیون تهرانپارس

مرکز اپیلاسیون ویژه بانوان در شرق تهران

سالن اپیلاسیون خوب در تهرانپارس

_ اپیلاسیون کل بدن باموم معمولی یا عسل ۴۰تومان(بیکینی و زیربغل باموم دائم)

_ اپیلاسیون کل بدن باموم گیاهی ۴۵تومان(بکینی وزیربغل باموم دائم)

_ اپیلاسیون کل بدن باموم دائم ٨۰تومان

_ اپیلاسیون بکینی و زیر بغل باموم دائم ٢۰تومان

_ اپیلاسیون صورت(شمع)۱۰تومان

_ اصلاح صورت (فقط بند) ٨تومان

_ پاکسازی صورت باانواع ماسک و اسکراب٣۰تومان

“لطفا ازیک روز قبل نوبت بگیرید”

مرکز اپیلاسیون خوب در شرق تهران

 

اپیلاسیون نانا در تهرانپارس
اپیلاسیون نانا در تهرانپارس
اپیلاسیون بیتا در تهرانپارس
اپیلاسیون بیتا در تهرانپارس
اپیلاسیون نانا شعبه تهرانپارس
اپیلاسیون نانا شعبه تهرانپارس
آدرس سالن اپیلاسیون نانا در تهرانپارس
آدرس سالن اپیلاسیون نانا در تهرانپارس